Algemene voorwaarden Petronellastyling- gevestigd te Lelystad Flevoland

Deze voorwaarden accepteert u bij het plaatsen van een bestelling via de webshop.

Bestelling en Betaling:

Bestellen kan via de webwinkel. U ontvangt een orderbevestiging via e-mail.

Na ontvangst van de orderbevestiging dient het bedrag z.s.m. te worden overgemaakt op rekening NL02 KNAB 0257 2305 80 Dreamteam by Petronella onder vermelding van het ordernummer. De artikelen worden 8 dagen gereserveerd, Als binnen 8 dagen geen betaling is ontvangen, wordt een herinneringsmail gestuurd. Als hierop binnen 3 dagen geen betaling volgt, dan wordt de order geannuleerd.
Mocht u zich bedenken en de order willen annuleren dan graag dit via e-mail doorgeven aan: Petronellastyling@gmail.com


Levertijd:

De sieraden en artikelen die op voorraad zijn worden na betaling binnen 2 werkdagen verzonden. Voor de custom made sieraden in opdracht is de levertijd gemiddeld 4/5 werkdagen. Uw bestelling wordt verzonden via Postnl. Petronellastyling is niet aansprakelijk voor bij de post zoekgeraakte zendingen, tenzij u gekozen heeft voor de optie verzekerd verzenden of aangetekend verzenden. Neem voor deze verzendwijze vooraf even contact op. Afhalen en contant betalen of betaling per pin/betaalverzoekje is mogelijk op afspraak.
Het betalen van een gereserveerd Kinderfeestje geschied dmv een betaalverzoekje 1 dag voorafgaand of contant op de dag zelf.

Verzendkosten:

Bij de zendingen binnen Nederland kan de keuze worden gemaakt uit een tarief voor verzending met track en trace (traceerbaar maar onverzekerd brievenbuspakje}
Petronellastyling is niet aansprakelijk voor zendingen met track en tracecode die niet aankomen. Als de track en trace aangeeft dat het pakket bezorgt is kunnen wij dit helaas niet meer achterhalen en is voor ons de levering compleet. Wel dienen wij de vermissing in bij Post.nl maar zonder verzekerde verzending is dit puur een melding van vermissing. Wil je je aankoop laten verzekeren of aangetekend versturen neem dan vooraf contact met ons op voor het berekenen van het juiste tarief. Dit is altijd mogelijk indien vooraf door uzelf aangegeven.

Retouren:

Retour van de sieraden en artikelen met opgaaf van reden binnen 7 dagen na ontvangst. Custom made Bewustwording armbandjes kunnen niet geruild worden.
De sieraden en artikelen dienen ongebruikt, onbeschadigd, in originele staat en goed verpakt weer retour gestuurd te worden. Terugbetaling volgt binnen 8 dagen na goede ontvangst van de artikelen. Kosten en risico van het retour zenden zijn voor de koper. Doe dit altijd met track en trace code.

Garantie:

De meeste sieraden zijn gemaakt van natuurlijke materialen en DQ metaal (dit is zilver of goud met een plating en aan slijtage onderhevig) De sieraden zijn niet bedoeld om mee te douchen, zwemmen, sporten en slapen. Het metaal kan dan verkleuren en dit valt niet onder de garantie. Hetzelfde geldt voor gekleurde en geverfde Rocailles. Deze kunnen slijten door het dragen naast andere sieraden en is helaas niet te voorkomen.

Privacy:

Petronellastyling zal uw persoonlijke gegevens en e-mail adres alleen gebruiken voor het afhandelen van de order. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven of verkocht.

PRODUCTEN EN AANSPRAKELIJKHEID Kinderfeestje by Petronella:

• Dreamteam by Petronella is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de door ons geleverde artikelen of tijdens kinderfeestjes en workshops bij u thuis of op locatie Knutselzolder. Schade veroorzaakt door een kind tijdens het kinderfeestje is te verhalen via de aansprakelijkheidsverzekering van de persoon die de schade heeft gemaakt.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
a. Petronellastyling
Rijnland 423 8245 EH Lelystad
(Geen winkeladres)
b. Klant
De rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Petronellastyling een koopovereenkomst sluit;
c. Artikel(en)
Door Petronellastyling op haar website aangeboden en door de Klant bestelde goederen;
d. Bestelling
De Artikelen die via de webshop van Petronellastyling door de Klant zijn besteld.
e. Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Petronellastyling en de Klant, strekkende tot levering door Petronellastyling van de door de Klant via Www.petronellastyling.nl tegen betaling bestelde producten.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen die worden gedaan en Overeenkomsten die worden gesloten via de webshop van Petronellastyling (www.petronellastyling.nl).
2. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De overige voorwaarden blijven volledig van toepassing.

Artikel 3 Artikelen
1. De door Petronellastyling via haar webshop aangeboden Artikelen zijn gemaakt van glaskralen, rocailles, Miyukikraaltjes, edelstenen en parels, kunststof en nikkelvrije onderdelen. De kwaliteit van deze Artikelen en de levensduur daarvan, wordt beïnvloed door factoren als (onder andere) zuurgraad van de huid, contact met water, stoten, contact met parfum, bodylotion, haarlak etc.
2. Indien een Artikel kapot of teniet gaat als gevolg van een van de in lid genoemde factoren, zulks ter beoordeling van Petronellastyling geeft dit de Klant nimmer recht op restitutie van de koopsom of levering om niet door Petronellastyling van een ander Artikel.

Artikel 4 Prijzen
1. De op de website van Petronellastyling vermelde prijzen zijn in Euro, exclusief verzendkosten, tenzij anders wordt vermeld.
2. De op de website van Petronellastyling vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van programmeer en/of typefouten.
3. De verzendkosten zijn afhankelijk van de wijze waarop de Bestelling wordt verstuurd en worden aan de Klant in rekening gebracht. Artikelen zoals oorbellen, armbanden en fijne kettingen worden verstuurd in een envelop. Voor andere Artikelen maakt Petronellastyling gebruik van de pakketservice van PostNL. De verzendkosten bedragen € 1,09 indien de Bestelling per envelop met postzegel kan worden verzonden en € 3,95/6,95 indien gebruik wordt gemaakt van PostNL Pakketservice met track en trace code. Indien u het pakket wilt traceren adviseren wij om ten alle tijden te kiezen voor verzending met track en trace. Petronellastyling is niet verantwoordelijk voor vermissing van pakketjes die volgens de track en trace code aangeven te zijn bezorgt. Indien een track en trace pakketje bij vermissing in de app aangeeft niet te zijn bezorgt dan zorgt Petronellastyling voor een passende oplossing.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling van Bestellingen dient plaats te vinden binnen vijf dagen na het plaatsen van een Bestelling. Indien binnen deze termijn geen betaling door Petronellastyling is ontvangen, wordt de Bestelling geacht niet te zijn gedaan en is er geen Overeenkomst tussen de Klant en Petronellastyling tot stand gekomen.
2. Een Bestelling kan ter keuze van de klant op de volgende manieren worden betaald:
- directe betaling via iDEAL;
- betaling vooraf via bankoverschrijving of betaalverzoekje
- contante betaling bij het afhalen van de Bestelling op Rijnland 423 te Lelystad (geen winkeladres)
3. Indien betaling plaatsvindt nadat vijf dagen na de Bestelling zijn verstreken, kan Petronellastyling er voor kiezen hetzij alsnog te leveren, hetzij het door de Klant betaalde bedrag aan deze terug te betalen door middel van bijschrijving op het bankrekeningnummer waarvan Petronellastyling de betaling van de Klant heeft ontvangen.

De betaling van het kinderfeestje geschied een dag voor het feestje dmv een betaalverzoekje of contant op de dag zelf. Één dag voorafgaand kunt u nog extra gereserveerde plekjes annuleren of toevoegen. U betaald altijd het basispakket voor 6 kinderen. Ook bij minder kindjes op een feestje. Er is ook de mogelijkheid het bedrag te pinnen met een toeslag van euro 2,50

Artikel 6 Levering
1. Na ontvangst van de Bestelling en ontvangst van volledige betaling, inclusief de verzendkosten, daarvan, verzendt Petronellastyling de Bestelling aan het door de Klant opgegeven leveringsadres.
2. Petronellastyling streeft er naar de Bestelling binnen een of twee werkdagen na ontvangst van betaling te verzenden aan de Klant. Deze leveringstermijn is niet te beschouwen als fatale termijn.
3. Overschrijding van de door Petronellastyling opgegeven leveringstermijn, door welke oorzaak dan ook, geeft de Klant nimmer het recht op annulering van de Bestelling, schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting.
4. Bij overschrijding van de geschatte leveringstermijn met ten minste dertig (30) werkdagen, heeft de Klant het recht de Bestelling kosteloos te annuleren. Hiertoe dient de Klant Petronellastyling schriftelijk of per e-mail te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen nadat de kennisgeving door Petronellastyling is ontvangen aan de Klant terugbetaald door middel van bijschrijving van het door de Klant betaalde bedrag op het door hem opgegeven bankrekeningnummer.
5. Het eigendom en het risico van de Artikelen gaat over op de Klant op het moment dat de Artikelen op het door de Klant opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 7 Retour
1. Indien een door de Klant besteld en door Petronellastyling geleverd Artikel niet aan de verwachtingen van de Klant voldoet, maar geen gebreken vertoond, is de klant gerechtigd het Artikel aan Petronellastyling te retourneren, mits aan de navolgende voorwaarden wordt voldaan:
a. de Klant dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het artikel, via e-mail aan Petronellastyling mede te delen, onder opgave van reden, dat het Artikel wordt geretourneerd;
b. de verzendkosten van het retour te zenden Artikel komen voor rekening van de Klant. Het Artikel dient te worden geretourneerd in de originele en niet beschadigde verpakking. BELANGRIJK Verzend een retour altijd met track en trace zodat u kunt aantonen dat het pakket retour is gestuurd
c. het geretourneerde Artikel dient bij retourontvangst door Petronellastyling in dezelfde staat te verkeren als de staat waarin het verkeerde toen het door Petronellastyling aan de Klant werd verzonden en mag niet zijn gedragen of gebruikt.
d. een retourzending dient door Petronellastyling te zijn ontvangen binnen twee weken nadat de Bestelling bij de Klant is afgeleverd.
1. Petronellastyling is gerechtigd een retour gezonden Artikel te weigeren indien het Artikel beschadigd is of indien niet is voldaan aan een of meerdere van de in lid 1 genoemde voorwaarden.
2. Afgeprijsde Artikelen kunnen niet worden geretourneerd.
3. Na correcte retourontvangst van een Artikel betaalt Petronellastyling het door de Klant betaalde bedrag aan deze terug door middel van bijschrijving van het verschuldigde bedrag, exclusief verzendkosten, op het door de Klant opgegeven bankrekeningnummer.


Artikel 8 Reclame en garanties
1. De Klant heeft de verplichting om bij aflevering van de Bestelling te onderzoeken of de Artikelen aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de Klant Petronellastyling daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
2. Iedere aanspraak van de Klant ter zake de door Petronellastyling geleverde Artikelen vervalt bovendien indien:
a. de Artikelen niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van Petronellastyling
b. de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de Artikelen;
c. Petronellastyling niet terstond door de Klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
d. de Klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
3. Indien is aangetoond dat een Artikel niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft Petronellastyling de keuze hetzij de desbetreffende Artikel tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door een nieuw Artikel, dan wel de factuurwaarde van het Artikel te restitueren. Op een dergelijke nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
4. Indien de Klant een Artikel wegens een daaraan geconstateerd gebrek, al dan niet op verzoek van Petronellastyling retourneert, zijn de bepalingen als vermeld in artikel 7 lid 1 sub c en d van overeenkomstige toepassing. De verzendkosten dienen door de Klant te worden voorgeschoten. Bij gebleken juistheid van de klacht van de Klant worden de verzendkosten door Petronellastyling vergoed.

Artikel 9 Gebruik website
1. Alle auteursrechten en overige Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website Www.petronellastyling.nl berusten bij Petronellastyling. De Klant erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de website anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).
2. De website Www.petronellastyling.nl kan hyperlinks bevatten naar andere websites die door derden worden onderhouden. Petronellastyling heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.
3. Petronellastyling draagt geen verantwoordelijkheid voor foto`s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website Www.petronellastyling.nl die door derden zijn uitgegeven.
4. Het is de Klant niet toegestaan de door Petronellastyling aangeboden Artikelen na te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 10 Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
1. Petronellastyling verwerkt persoonsgegevens van de Klant in het kader van de volgende doeleinden:
- de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
- het in contact kunnen treden met de Klant;
2. Petronellastyling zal passende technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien een ondeugdelijke of gebrekkige levering heeft plaatsgevonden, heeft Petronellastyling geen andere verplichtingen jegens de klant dan die welke in Artikel 8 zijn genoemd. De aansprakelijkheid van Petronellastyling is derhalve beperkt tot de verplichting een ondeugdelijk of gebrekkig Artikel te vervangen, te herstellen, dan wel de met het betreffende Artikel gemoeide koopprijs terug te betalen aan de klant.
2. Door te handelen Overeenkomstig het in lid 1 bepaalde, heeft Petronellastyling aan de op haar krachtens de Overeenkomst rustende verplichtingen voldaan. Petronellastyling is nimmer gehouden tot het vergoeden van meer of andere schade aan de Klant, waaronder begrepen gevolgschade van welke aard dan ook.
3. Het voorgaande laat onverlet de aansprakelijkheid van Petronellastyling indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
4. Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de website van Petronellastyling en/of in een door Petronellastyling verzonden bevestigingse-mail binden Petronellastyling niet en leiden nimmer tot aansprakelijkheid zijdens Petronellastyling

Artikel 12 Overmacht
1. Indien Petronellastyling als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is Petronellastyling gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Klant jegens Petronellastyling enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie (3) maanden geduurd heeft, is zowel de Klant als Petronellastyling gerechtigd om de Overeenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.

Artikel 13 Berichten aan Petronellastyling
1. Indien de Klant krachtens deze algemene voorwaarden de mogelijkheid of de verplichting heeft om Petronellastyling per e-mail te berichten, dient de Klant zijn berichten te verzenden aan het e-mailadres Petronellastyling@gmail.com
2. Indien de Klant een bericht per gewone post aan Petronellastyling wil versturen dient hij dit bericht te versturen aan het adres waar Petronellastyling blijkens het handelsregister van de Kamer van Koophandel is gevestigd.

Artikel 14 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

 

De Mala´s en sieraden in de webshop zijn stuk voor stuk handgemaakt en ontworpen door Petronella zelf. Alles gaat door haar eigen hand om zo de mooiste edelstenen en materialen te selecteren en hiermee unieke stuks voor jullie te maken. Voor een groot deel is mijn collectie One of a Kind en heb je dus een uniek item.

xoxo Petra 

Voor het lezen van mijn Blog klik hier

 

Bewustwordings armbandje gemaakt aan de hand van jouw geboortegetal, Human Design type/Autoriteit of door jouw doorgegeven intenties. Ik koppel de passende edelstenen samen in energie zodat er een Uniek en persoonlijk armbandje ontstaat ter ondersteuning en bewustwording van jouw doelen, dromen en handvatten in het leven.

Bij jouw armbandje ontvang je een digitale foto met uitleg van de gekozen stenen. Handig om zo altijd snel even terug te kunnen lezen.

© 2020 - 2024 Petronellastyling | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel